Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

nie zamierzam spędzać Sylwestra bez ciebie
— kiedy przestaję ufać szczęściu, pojawia się powód dla którego jestem tu, gdzie jestem
Reposted frommartrol martrol
3491 bf02 500
Reposted fromciarka ciarka
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
3935 d6b0 500
Reposted fromphilipp philipp
5530 43ce 500
Reposted fromsoftboi softboi
5543 2760 500
Reposted fromsoftboi softboi
6297 04ca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
6393 c1a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Reposted fromDennkost Dennkost
6404 48b8 500
Reposted fromaddoil addoil

November 18 2019

5311 238a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
5335 4a69 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viacorvax corvax
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass via12czerwca 12czerwca
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
4596 323c
Reposted fromimradioactive imradioactive via12czerwca 12czerwca
9239 4c4e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...