Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee via12czerwca 12czerwca

August 04 2019

Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS

July 30 2019

Rule 1: Don’t let someone be too important in your life.
— (via cyberkidss)
Reposted fromrousmadder rousmadder via12czerwca 12czerwca
5691 7484 500
Reposted fromfurore furore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 22 2018

0113 9640
Reposted fromkniepuder kniepuder via12czerwca 12czerwca
Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz
— Janusz L. Wiśniewski "S@motność w Sieci"
Reposted fromobliviate obliviate via12czerwca 12czerwca

September 21 2018

9120 645e 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
Nie mów mi: "będzie dobrze", kiedy ja wiem, że nie będzie. Jak ja nie lubię, kiedy jestem w rozsypce, mój świat się rozpierdziela na drobne kawałeczki, a ktoś wyskakuje, że będzie dobrze. Fakt, kiedyś na pewno będzie, ale nie teraz. Teraz to ja mam ochotę poużalać się nad sobą, poprzeklinać, mam ochotę rzucić talerzem o ścianę. I krzyczeć, że mi źle. I pozwól mi na to, nie wyskakuj z farmazonami, że za chwilę mi ulży. Bo nie ulży. Bo potrzebuję czasu, bo muszę się wybeczeć, wyżalić, muszę w sobie przerobić ból. A potem się podniosę. (...) Bo jak to mówią, są takie dni, że "kurwa mać" to za mało.
— Gabriela Gargaś - "Minione chwile"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
3456 3d0d
Reposted fromoopsiak oopsiak viaAmericanlover Americanlover
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
4417 9ae5
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
6023 7809 500
Reposted fromTank Tank viaAmericanlover Americanlover
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
1059 300a 500
Reposted frombudas budas viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl