Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

montepovideo

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaretro-girl retro-girl
montepovideo

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaretro-girl retro-girl
montepovideo
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaretro-girl retro-girl
montepovideo
I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...
Jeremi Przybora
— ♥
Reposted frompremonition premonition viaretro-girl retro-girl
montepovideo
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
montepovideo
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
montepovideo
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviolethill violethill
montepovideo
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaviolethill violethill
montepovideo
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviolethill violethill
montepovideo
4335 da30
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaviolethill violethill
montepovideo
7817 0042

June 13 2017

montepovideo
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
montepovideo
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviolethill violethill
montepovideo
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viaczajnikq czajnikq
montepovideo
Gdybym teraz umierała, wstydziłabym się siebie. Siebie i swojego życia przed ludźmi. Bo niby czego ja dokonałam? Co zrobiłam ze swoimi postanowieniami? Z marzeniem, z pragnieniem, z muzyką, z ludźmi? Jestem nieudacznikiem na wiecznym urlopie w kształcie skręconej od brzydoty sobą i tym co robię (czego nie robię) serpentyny o bladym kolorze. Ściśnięta, pomięta, z wycięciami po bokach. Ale czy to... nie moje świadectwa walki? Ze sobą? Nie blizny zasupłane? Bez względu na wynik. Walki? Tak, mojej walki. I czy... Bóg nie widzi tego inaczej niż ludzie? Czy może dla Niego moje życie było złotym łutem szczęścia? Oddania się walce ze światem... bez względu na wynik...
— Lakonika, Refleksje I
Reposted fromlakonika lakonika viaczajnikq czajnikq
montepovideo
Myślę o Tobie jeszcze częściej niż przedtem. Dzisiaj pada deszcz. Deszczowe niedziele powodują, że mam zamęt w głowie.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaviolethill violethill
montepovideo
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaviolethill violethill
montepovideo
montepovideo
7959 d906 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl