Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

0449 35bd 500
Reposted fromMuppet Muppet viabarricade barricade
9818 95a8 500
9761 5945
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viascorpix scorpix
1840 421f
Reposted fromsaiwala saiwala

Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby.

— Kundera i "Nieznośna lekkość bytu" ponownie
Reposted fromzelka zelka viaasylopath asylopath
9484 3f17 500
1577 96cc 500
Reposted fromhipotermiia hipotermiia
7480 9e60 500
Reposted fromcohr cohr viacichystuKot cichystuKot
7144 8417
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachlodnawdowa chlodnawdowa
8764 1d6d
Reposted fromikari ikari viachlodnawdowa chlodnawdowa
4023 1037 500
Królowa Poświatowska !
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand viarol rol
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
1356 50ca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabarricade barricade
Mars Surface
Reposted fromvolldost volldost viabarricade barricade
2300 62ed
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabarricade barricade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl